Witaj w Joomla! PDF Drukuj E-mail
Napisa: Webmaster   
sobota, 12 czerwiec 2004
Je?eli cokolwiek czyta?e? o portalach, prawdopodobnie ju? wiesz o trzech rzeczach: portale s? wspania?ym ?rodkiem dla biznesu, portal mo?e by? naprawd?, mówi? naprawd?, skomplikowany i wi?kszo?? portali taka jest i co gorsza, cz?sto s? bardzo drogie.

Logo Joomla! Logo
Przyk?adowy podpis
Joomla! jest po to aby to zmieni?. Joomla! jest inna od popularnych modeli portalowych. Po pierwsze, nie jest skomplikowana. Joomla! jest tworzona dla wszystkich. Jest oparta na licencji GNU, prosta do zainstalowania i administrowania oraz niezawodna. Joomla! nie wymaga nawet od u?ytkownika i administratora znajomo?ci HTML, gdy wszystko jest ju? zainstalowane i uruchomione.

Kilka g?ównych cech Joomla!:
 • Joomla! jest w pe?ni wspierana przez baz? danych przy pomocy PHP i MySQL.
 • Modu? bezpiecze?stwa wielopoziomowego logowania u?ytkowników i administratorów oraz edytorów.
 • W pe?ni zarz?dzalny uk?ad strony uwzgl?dniaj?cy lewy, centralny i prawy oraz górny i dolny blok menu.
 • ?adowanie obrazków z przegl?darki do biblioteki serwera aby móc je u?ywa? gdziekolwiek na stronie.
 • Dynamiczne forum, galerie, ankiety i wiele innych ciekawych modu?ów oraz komponentów dodatkowych.
 • Dzia?aj?cy niemal na wszystkich platformach systemowych jak: Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris, AIX, SCO, Windows...
 • Dost?pny w polskiej wersji j?zykowej

Zaawansowana administracja:
 • Zmienianie porz?dku pozycji takich jak wiadomo?ci, artyku?ów i innych w?asnych sekcji.
 • Losowy generator informacji newsflash.
 • Hierarchiczne pozycje - podzia? sekcji, dzia?ów, tematów...
 • Biblioteka obrazków - teraz mo?esz ?adowa? PNG, GIF i JPEG za pomoc? interfejsu WWW.
 • Manager pobieranych wiadomo?ci newsfeeds. Mo?esz wybra? z ogromnej ilo?ci wiadomo?ci do ?adowania z ca?ego ?wiata.
 • Manager kosza. Mo?esz przenosi? stare artyku?y i elementy menu do kosza zamiast je usuwa?.
 • Wy?lij znajomemu, plik PDF i format dla wydruku dla ka?dej wiadomo?ci i artyku?u.
 • Edytor zawarto?ci WYSIWYG (zapomnij o HTML - What You See is What You Get).
 • Uk?ad graficzny, ankiety i g?osowania mog? by? ró?ne na ka?dej stronie.
 • Podgl?d uk?adu strony. Mo?esz zobaczy? jak to bedzie wygl?da?o zanim zostanie wystawione na ?wiat.
 • Manager bannerów

... i mnóstwo innych atrakcyjnych i przydatnych funkcji.

Zmieniony ( niedziela, 20 listopad 2016 )